naziv

  grb
   


Na sastanku Predsjedništva Hrvatske demokratske seljačke stranke (HDSS), u Čakovcu, dana, 02.09.2015.godine u 19:30 sati, među ostalim točkama dnevnog reda raspravljalo se o Sporazumu o političkoj suradnji između Hrvatske demokratske seljačke stranke s jedne strane i Autohtone hrvatske seljačke stranke s druge strane, koji je bio potpisan u Bjelovaru 08. lipnja 2015. godine, a koji su potpisali predsjednik HDSS-a Ivan Martan i predsjednik AHSS Stanko Grčić.

Na temelju duže rasprave donesena je jednoglasna odluka, a to je da se izvrši raskid navedenog sporazuma.
Predsjednik AHSS nije ispoštovao sljedeće, navedeno u potpisanom Sporazumu:

1. članak - Ovim Sporazumom utvrđuju se prava i obaveze potpisnica ovog Sporazuma, a odnosi se na političku suradnju dviju stranaka.
2. članak – Politička suradnja dviju stranaka obuhvaća zajedničke političke i programske nastupe na državnoj i lokalnoj razini, a pojedinosti će se dogovarati aneksom ovom Sporazumu.
3. članak – Potpisnici Sporazuma obvezuju se na usaglašavanje programa HDSS-a i AHSS-a na
državnoj i lokalnoj razini.
4. članak – Predizborna koalicija političkih stranaka odnosi se na područje Republike Hrvatske.
5. članak – Potpisnici Sporazuma suglasni su da će provoditi zajedničke političke ciljeve ove koalicije na načelu demokratskog usaglašavanja, ali vodeći, prvenstveno, brigu o usaglašenim zajedničkim interesima na temelju programa stranaka.
6. članak – Koaliciji se mogu pridružiti i druge političke stranke.
7. članak – Svaka od potpisnica ovog Sporazuma u svakom trenutku ima pravo, ukoliko postoje pravovaljani razlozi, raskinuti ovaj Sporazum.
8. članak – Odluku o raskidu sporazuma, isključivo donosi Predsjedništvo jedne ili obiju stranaka.

Ovaj raskid Sporazuma stupa na snagu danom donošenja, a to je 02. rujna 2015. godine.
Predsjednik HDSS_a Ivan Martan dozvoljava gospodinu Jurici Šoiću, članu Predsjedništva AHSS da ovaj raskid Sporazuma prezentira hrvatskoj javnosti.


O tome obavijestiti:
1. AHSS
2. Medije - sve

U Čakovcu, 02.09.2015.

Predsjednik HDSS-a

Ivan Martan


 

 

 

naslovna o nama vodstvo dokumenti kontakt

copyright © HDSS 2013