naziv

grb

..
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2015.
BILJEŠKE UZ FINANACIJSKO IZVJEŠĆE
FINANACIJSKI PLAN HDSS 2016.
ODLUKA O POKRIĆU MANJKA HDSS 2015.
PROGRAM RADA HDSS 2016.
IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA 2015.
OBJAVA O DONACIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU
Izvješće o primljenim donacijama 2014
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2014.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
Program rada HDSS 2015
Financijski plan HDSS 2015.
Izvješće o primljenim donacijama 2014
Izvješće o primljenim donacijama od 01.01.2017. do 30.06.2017..
Izvješće o primljenim donacijama 2014
Izvješće o primljenim donacijama od 01.01.2017. do 30.06.2017..
Izvješće o primljenim donacijama od 01.01.2017. do 30.06.2017..

 
copyright © HDSS 2013